Reviews

Ore's inseparable score and libretto, taut and distilled, made much of the transformative and exploratory implications of repetition ­ of intervals, thematic cells and of the texts themselves. She has a remarkable ability to elevate a seemingly banal phrase through questioning repetition, which underlined her determination to cross­examine even the most blatantly wrongheaded of opinions. In its seven explorations of a 'deadly sin' against women the musical scaffolding was always foregrounded; Ore's scoring, for an ensemble of seven singers including central protagonist Virgilia) three...

Dead Beat Escapement is a strong and unashamed statement against the death penalty. A contemporary opera focusing on a contemporary issue, this work felt true to the noble idea of art as a mirror of its time, asking questions that matter and demand an answer.
Opera Now 2008, Ingrid Gäfvert

Dead Beat Escapement: Neunzig beklemmend unendliche Minuten werden zum Manifest gegen die inhumane Todesstrafe und für eine tief empfundene Menschlichkeit. „Musikalisch“ ist das hoch innovativ, ein bemerkenswerter Beitrag zur alternativen Weiter-Entwicklung des Musiktheaters.
Dieses...

A. - ein skuggeopera er påtrengende stilsikker og befriende kompromissløs musikkdramatikk om historiens mørke avkroker.

Morgenbladet 2001, Lars Petter Hagen

Det er bare å gi seg hen til den lavmælte ordklangen som rommer mer drama enn samtlige operaer av Wagner til sammen. Det Ore og Haugen har gjort, er rett og slett å lage opera ut av det dramaet som utfolder seg hver gang vi uttaler en setning. Det er enestående musikkdramatikk.

Klassekampen 2008, Egil Baumann

The vocal sextet Schwirren sustain chill and challenge from beginning to end. This is a fascinatingly poetic musical response to a remarkable text, executed by a crack team of singers. 
www.musicweb-international.com, Dominy Clements

I can barely begin to describe the virtuosity of the work (Schwirren), from its opening, impossibly discordant screech to desperate, vocalized flailing to overlapping recitation. I can say this: in my auditory memory it became a marriage of music and text not to be put asunder.

...

Codex Temporis is a mind-blowing glimpse of another world… A significant discovery.
www.musicweb.uk.net, Peter Grahame Woolf

Codex Temporis is a draining listening experience, but a marvelous one.
The Wire 2001, Andy Hamilton

Cecilie Ores musikk foreligger på en CD som bokstavelig talt flytter grensene for hva som har vært utgitt på plate innen norsk samtidsmusikk. 'Codex Temporis' er et av de vektigste - og mest spesielle - bidragene innen nyere kunstmusikk, og bør ikke være uhørt av noen som mener seg berettiget til å ha...

Med fare for a bli beskyldt for sjåvinisme må denne anmelderen konstatere at kveldens store opplevelse var av norsk fabrikat – urfremførelsen av Cecilie Ores ’Nunquam Non’.
Selv om man som uforberedt tilhører i salen, ikke har en jordisk sjanse til å fatte satsens kompleksitet der og da, eller den komposisjonsteknikken som har produsert den, så hører øret med en gang at dette er stor musikk – musikk hinsides alle vanlige forestillinger om hva musikk er, kan eller bør være. Et verk i klassisk forstand: fysisk materiale formet av indre nødvendighet, drevet av sin egen logikk. Musikk...

Cecilie Ore
Composer
  • Come to the Edge! (excerpt)
  • This excerpt from Come to the Edge! is made possible with kind permission from BBC Radio 3. The work is performed by BBC Singers and conducted by Nicholas Kok. www.bbc.co.uk/radio3 // www.bbc.co.uk/bbcsingers