Schwirren

2003

vocal ensembles m a t bar btext: Das Fliegenpapier by Robert Musilduration: 20:00commissioned by Nordic Voicesscore available through www.nb.no/noter

recording: Aurora ACD 5055

Work category

(English)

SCHWIRREN
(for vocal ensemble, 2003)

The work Schwirren has as its origin the short novella Das Fliegenpapier by the Austrian author Robert Musil.

Das Fliegenpapier describes how the flypaper´s gluey material catches, holds on to and in its final stage assassinates its victims: the flies. Each movement, every attempt at escaping only lead to the grip on the flies becoming increasingly tighter and through fighting against their destiny the flies only enhance the approach of their own deaths. The text becomes even more nerveracking because Musil endows the flies with human qualities.

Schwirren is commissioned by Nordic Voices. Das Fliegenpapier is used with kind permission from the Robert Musil Estate and Rowhohlt Theater Verlag.

Cecilie Ore

-------------

(Norwegian)

SCHWIRREN
(for vokal ensemble, 2003)

’Schwirren’ tar sitt utgangspunkt i ’Das Fliegenpapier’, en novelle av den østeriske forfatteren Robert Musil.

’Das Fliegenpapier’ beskriver hvorledes fluepapirets seige materie fanger, holder fast på og i siste instans tar livet av sine ofre: fluene. Enhver bevegelse ethvert fluktforsøk fører til at fluene fester seg stadig bedre, og at de gjennom sin motstand bare fremskynder den visse død. Teksten blir ikke mindre rystende ved at Musil tillegger fluene menneskelige egenskaper.

’Schwirren’ er bestilt av Nordic Voices. Prosjektet er realisert med støtte fra Det Norske Komponistfond. Teksten er tillatt brukt av Robert Musil Estate og Rowhohlt Theater Verlag.

Cecilie Ore