THE PREGNANT POPE!

2017

The Vatican Trilogy - Part II
The Pregnant Pope! (2017)
vocal ensemble or choir
s m a t bar b (6, 12, 18 or 24)
text: Cecilie Ore & Bibbi Moslet
duration: 11:00
commissioned by Nordic Voices
for Bergen International Festival
score available through Norsk Musikforlag
www.musikkforlagene.no

Work category

(English)

The Pregnant Pope! – tells the story of a woman disguised as a man who succeeded in being elected pope in the 9th century. She was admired, loved and respected as Pope John till an unfortunate accident occurred during a papal procession. She gave birth to a baby boy and her secret was revealed. Her murder was immediate and resolute.
The Vatican felt ridiculed and to prevent any such shameful incident ever happening again, a ‘papal chair’ with a hole (Sedes Stercoraria) was invented. For 600 years every elected pope had to sit on this chair and when lifted up a cardinal investigated the exposed testicles with a stick to ensure absolute masculinity. The chair is still on display in the Vatican Museum and at the Louvre.

(Norwegian)

The Pregnant Pope! - Den Gravide Paven! – er historien om Pave Joan, maskert som mann, som ble valgt til pave i det 9 århundre. Hun var beundret, elsket og respektert som Pave Johannes helt til uhellet inntraff da hun deltok i en pavelig prosesjon gjennom Romas gater. Hun fødte et guttebarn på veien og skandalen var et faktum. Straffen var brutal og umiddelbar. Hun ble myrdet på stedet.
Vatikanet følte seg uthengt til spott og spe av denne pinlige historien og det ble viktig å unngå lignende skandaler i fremtiden. Derfor oppfant de Sedes Stercoraria, en bærestol med hull i setet. I de påfølgende 600 år måtte alle nominerte paver sitte på denne stolen mens en kardinal defilerte under og testet ektheten av testikler og kjønnsorgan med en pinne. Eksemplarer av stolen eksisterer fremdeles i både Vatikanmuseet og i Louvre.

Cecilie Ore and Bibbi Moslet