WaterWorks

2018

string quartet
duration: 21:00
commissioned by Hardanger Musikkfest
for Engegård String Quartet
score available at Musikforlaget
www.musikkforlagene.no

Work category

(English)

WaterWorks is a tribute to Hardanger and the West Coast of Norway with its waterfalls, narrow fjords and dramatic nature. The music is inspired by how water travels through the landscape, starting as tiny trickles far up in the mountains soon to become small creeks which gather into rivers and powerful waterfalls passing through mountain lakes, gathering strength before chuting into the deep fjords and finally spreading out into the ocean where it evaporates and returns to the mountains falling again as rain…and the cycle restarts...

(Norwegian)

WaterWorks er en hyllest til Hardanger og vestkysten av Norge med fosser, smale fjorder og dramatisk natur. Musikken henter sin inspirasjon fra vannets bevegelser gjennom landskapet hvor sildringer langt oppe I fjellsidene blir til bekker og vokser seg til elver og kraftfulle vannfall som passerer gjennom fjellvann og øker I styrke før det kaster seg ut og ned i dype fjorder og tilslutt forenes med havet hvor det fordamper og igjen returnerer til fjellene der det faller som regn… og syklusen starter enda en gang …

Cecilie Ore