Morning Mist

2020
Work category
(English)

Morning Mist is composed as a tribute to the long and extensive coastline of Norway. The music is inspired by the sheets of mist which often unexpectedly roll in from the ocean, muffling and muting all sounds, bewildering and blurring spatial orientation. Gently the mist settles as low-lying clouds cling to the surface of the earth while lamenting foghorns wail and weep in the distance. But little by little beams of sunlight imperceptibly force their way through the mist which slowly dissolves and dissipates into thin air.

(Norwegian)

Morning Mist er en hyllest til hele Norges langstrakte kyst. Musikken henter sin inspirasjon fra tåkebanker som ofte uventet ruller inn fra havet, demper all lyd, forvirrer og reduserer vår evne til å orientere oss i landskapet. Som lavt-liggende skyer klamrer vanndampen seg til jorden og legger seg stille ned mens tåkeluren varsler om fare med sørgmodig jammer og klage i det fjerne. Men så, litt etter litt trenger solstråler nesten umerkelig gjennom tåkehavet som langsomt oppløses og fordufter i løse luften.

Cecilie Ore