Lex Naturae

2023
3 percussionist

Duration 18:00

Score available at Norsk Musikkforlag

www.musikkforlagene.no

Work category
(English)

Lex Naturae

for 3 percussion players, 2023

The story in Lex Naturae moves from animals to plants, from plants to minerals and from minerals to rocks. Skin instruments dominate during the section about animals, wooden instruments that of plants, metal instruments give life to minerals, while sand, stones and chalk are used when exploring the world of rocks. This division of nature solely created by humans expresses a need to create order out of the apparent chaos surrounding us. Thus, most profoundly the piece is about human beings in nature and nature in human beings. - The work ends with two short texts by William Shakespeare, texts which form a poetic reflection on human impermanence.

(Norwegian)

Lex Naturae

for 3 slagverkere

Lex Naturae beveger seg fra dyreriket til planteriket, fra planteriket til mineralriket og fra mineralriket til bergarter. I dyreriket dominerer instrumenter av skinn, i planteriket instrumenter av tre, i mineralriket instrumenter av metall og i bergarter er det lyder av og assosiasjoner til sand, stein og kritt som er dominerende. Denne menneskeskapte inndelingen av naturen uttrykker noe om hvordan vi som art forsøker å skape en orden i det tilsynelatende kaoset som omgir oss. Dypest sett handler derfor verket både om mennesket i naturen og naturen i mennesket. – To korte tekster av Shakespeare avslutter verket. Disse tekstene danner en poetisk refleksjon over menneskets forgjengelighet.