Lux Illuxit

2005

A permanent sound installation at Riksarkivet in Oslo

Indoors and outdoors
All days and every hour

Work category

(Norwegian)

LUX ILLUXIT
(lydinstallasjon ved Riksarkivet, 2005)

Utgangspunktet for prosjektet har vært å gå inn i Riksarkivet som forvalter av vår felles kollektive og individuelle hukommelse. Derfor er Lux Illuxit basert på materiale som finnes i arkivene, nærmere bestemt St. Olavs sekvensene: Lux Illuxit,, gregoriansk sang fra 1100-tallet.
Den gregorianske sangen er brukt i både sunget og hvisket form. Da lydinstallasjonen klinger hver time som et timesignal har jeg i tillegg valgt å bruke gonger og bjeller som er svært gamle instrumenter brukt i ulike sammenhenger for å angi tid.

Prosjektet kan høres både inne og ute. Kulturen legges også ut. Og siden Riksarkivet ligger plassert i skogen, har jeg valgt å integrere naturlyder som motsats til kulturen. Dette kan høres i form av 12 ulike fuglelyder : 11 norske fugler og 1 utenlandsk (som symboliserer asylsøkeren/ innvandreren). Fuglene gir lyd fra seg både inne og ute, men bare 3 ganger i døgnet og man vet aldri tidspunktet for når de begynner å synge.

Hele prosjektet styres av en datamaskin som ’komponerer’ 24 nye timelyder hver eneste dag. Disse timelydene er laget på en slik måte at den aldri gjentar seg helt likt. Materialet består av ca. 100 ulike lyder som stadig kombineres på nye måter. Dette er et forsøk på å si noe om historiens gang. Historien gjentar seg, men aldri helt likt.

Time-signalet varer fra ca. 1 – 3 minutter hver time.

Cecilie Ore