Etapper

1988

stereoduration: 14:30commissioned by The Norwegian Centre of Writersrecording available through www.musikkoperatorene.no

recording: Aurora ACD 5018

Work category

(English)

ETAPPER
(electro-acoustic music, 1988)

The electro-acoustic piece Etapper (‘stages’) is based on a text selected from the novel Kontrapunktisk by the Norwegian writer Ole Robert Sunde.

In the piece the spoken and whispered sounds from the writers reading of the text have been transformed, mainly by the use of digital and analogue filtering, echo and reverb techniques. Transitions of noise, also derived from these vocal sounds, have been used to mark the hidden transfigurations that lead the development from one stage to the next.

Etapper was commissioned by The Norwegian Centre of Writers. It received 1. and 2. prize in the International Rostrum for Electro-acoustic Music in Stockholm 1988.

Cecilie Ore

-------------

(Norwegian)

ETAPPER
(elektroakustisk musikk, 1988)

‘...men festet (med hva da? lim? et slags slimete snerk? eller sveiset fast av celler? molekyler?) og ennå (eller den gangen og alle gangene) i den første etappen av mange etapper (og begynnelsen til alle de andre etappene) som noe uformelig (men som bærer alle formene i seg) ...’

Utgangspunktet for det elektroakustiske verket ‘Etapper’ er en tekst av forfatteren Ole Robert Sunde, hentet fra hans roman ‘Kontrapunktisk’. Verket er basert utelukkende på bearbeidelser av talte og hviskende lyder fra denne teksten, som forfatteren selv har lest inn.

I verket er transisjoner av støykomponenter i stemmen brukt til å markere de skjulte transfigurasjonene, som fører utviklingen fra én etappe til den neste. Støyen visker på den ene side ut det bestående og avdekker på den annen side nye lag av begivenheter.

‘Etapper’ er et bestillingsverk fra Norsk Forfattersentrum. Verket fikk 1. og 2. pris i det Internasjonale Rostrum for Elektroakustisk Musikk i Stockholm 1988.

Cecilie Ore